waterdoorz.png

 
Het beeldje is ontworpen en gesneden naar aanleiding van een
affiche voor het Amsterdams Symfonie Orkest in 2005. Ontwerp
van het affiche: buro RuSt.